Als kennismigrant naar Nederland
(highly qualified knowledge workers)


Uw buitenlandse personeel in Nederland aan het werk

Working in The Netherlands


urllist.txt
sitemap
sitemap
rss
links

Juridische aspecten inzake immigratie (regelgeving, advocaten)/ Legal aspects of immigration (permits, lawyers)

Voor Nederlands klikt u hier om verder te gaan
For English click here to continue

Rotterdam

Praktische zaken (reis, talencursus, huisvesting etc.)/ Practical issues (moving, language courses, housing)

Voor Nederlands klikt u hier om verder te gaan
For English click here to continue

Amsterdam

Nieuws / News


klik hier / click here

Contact: webmaster@vreemdelingenrecht.com

"Een kennismigrant is een migrant die naar Nederland komt om arbeid in loondienst te verrichten en een bruto-inkomen verdient vanaf 45.000 euro of 33.000 als hij jonger is dan 30 jaar. Het inkomenscriterium geldt niet indien de betrokkene als promovendus in dienst treedt bij een onderwijs- of onderzoeksinstelling en voor post-doctoralen en universitair docenten onder de 30 jaar.

Kennismigranten, die thans tewerkstellingsvergunningsplichtig zijn, worden buiten de Wet arbeid vreemdelingen geplaatst, zodat alleen de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) verantwoordelijk wordt voor de uitvoering van de toelatingsprocedure tot Nederland en de Nederlandse arbeidsmarkt. De vergunning aan kennismigranten wordt verleend voor de duur van vijf jaar indien de betrokkene in het bezit is of wordt gesteld van een contract voor onbepaalde tijd. In geval van een contract voor bepaalde tijd, wordt de vergunning verleend voor de duur van het contract met een maximum van vijf jaar.

Bedrijven en instellingen hebben een inspanningsverplichting, te weten het zorgdragen voor een volledige aanvraag, de verplichting relevante wijzigingen te melden en een zorgplicht voor de werknemer. De overheid zal zich inspannen deze aanvragen op de kortst mogelijke termijn, doch uiterlijk binnen twee weken af te doen. "
(Bron: IND 2004)"Nareizende familieleden van kennismigranten kunnen binnen twee weken een verblijfsvergunning krijgen. Dit schrijft staatssecretaris Albayrak van Justitie op 22 juni 2007 aan de Tweede Kamer. In navolging van aanvragen van meereizende gezinsleden geldt nu ook voor de behandeling van aanvragen van nareizende gezinsleden een streeftermijn van twee weken. Om aan deze termijn te voldoen moeten kennismigranten en hun familieleden een volledige ingevulde aanvraag indienen bij het speciale loket voor kennis- en arbeidsmigratie van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND).

Talentrijke jongeren Verder zal per 1 augustus 2007 de streeftermijn van twee weken van toepassing zijn bij de behandeling van aanvragen van vreemdelingen die het doel van hun verblijf, bijvoorbeeld studie, willen wijzigen in het verblijfsdoel kennismigrant. Hiermee wordt een belemmering voor de toetreding van talentrijke jongeren tot de arbeidsmarkt weggenomen.

Afspraken Sinds de start van de kennismigrantenregeling in oktober 2004 hebben ongeveer 8800 mensen gebruik gemaakt van de procedure. Bovendien heeft de IND inmiddels met ongeveer 2600 bedrijven en instellingen afspraken gemaakt, zodat zij gebruik kunnen maken van de kennismigrantenregeling. De top drie van de arbeidsmarktsectoren waar kennismigranten aan de slag gaan, zijn de ICT-sector, de industrie en wetenschappelijk onderwijs/onderzoek. De top drie van herkomstlanden van kennismigranten zijn India, de Verenigde Staten van Amerika en Japan.

Loket voor kennis- en arbeidsmigratie De kennismigrantenregeling biedt een snelle procedure voor vreemdelingen die in dienst komen bij werkgevers die zich bij de IND hebben aangemeld voor deelname aan de regeling. Een kennismigrant is een migrant die naar Nederland komt om arbeid in loondienst te verrichten en een bruto-inkomen verdient vanaf 46.541 euro of 34.130 euro als hij jonger is dan 30 jaar. Voor hen geldt een procedure waarbij geen tewerkstellingsvergunning vereist is en de aanvraag voor een verblijfsvergunning binnen twee weken door het speciale loket voor kennis- en arbeidsmigratie bij de IND in Rijswijk wordt afgehandeld. Zowel werkgevers als werknemers kunnen bij dit loket terecht. De aanvragen voor kennismigranten worden er snel en zorgvuldig afgehandeld. Werkgevers kunnen de verklaring en de aanvraagformulieren voor kennismigranten vinden en invullen op de speciale webpagina voor kennismigranten."
(Bron: IND 2007)Als kennismigrant naar NL

Zie ook / see also :
http://www.vreemdelingenrecht.com
http://www.advocatenvreemdelingenrecht.nl
http://www.beautifulholland.eu


Deze website is een hobby. Ik aanvaard geen enkele aansprakelijkheid. Voor u juridische stappen onderneemt is het handig om de informatie van de IND door te lezen en desnoods deskundig juridisch advies in te winnen. U blijft aansprakelijk voor uw eiegen handelen.

This website is my hobby. I am not responsible for your actions but I would advise you to read all the available information on the IND website and maybe even hire a lawyer before entering into procedures.